ژنو...

عاقبت مختومه شد پرونده باز ژنو

خوش نوایی نو برآمد دیگر از ساز ژنو

چند ماهی بهر ما ناگفته ها مکتوم گشت

دوش هنگام سحر وا شد عیان راز ژنو

مهره ها ساییده شد تا گشت حاصل این مقال!

خون دل ها خورده شد از عشوه و ناز ژنو!

با ظرافت کار می باید نه دندان خصیم

تا که قفلی وا شود از کار غماز ژنو

هر دمی از یک حریفی بانگ نومیدی بخاست

یار پاریسی بشد تکخوان لجباز ژنو

دیپلماسی جای جنگ و دشمنی شد کارساز

هر طرف پیروز شد در جنگ الفاظ ژنو

صبر می باید کنی بیداد در فرجام کار

تا چه نانی بهر مردم پخته خباز ژنو

/ 3 نظر / 33 بازدید
عرفان

خون دل ها خورده شد از عشوه و ناز ژنو! اقا خدا قوت بجا و بموقع بود حق یارتان

نوید

بیداد خیلی عالی بود کیف کردم

ملکان

هرچه را با چنگ و دندان حفظ کردیم آخرش! رفت بر باد فنا از دست اعجاز ژنو...!!! شکر حق تنبان به تن داریم فعلاً، ای رفیق! هر چه پیش آید خوش آید ما توکل می کنیم...