شعر کرمانشاهی از نوع اصل جنس!

من در آن کوشش که چون بندم دهان خویش را
دل در این جوشش که بفزاید فغان خویش را
شکوه ها هم مرهمی بر سینه ی مجروح نیست
در دهان باید بسوزانم زبان خویش را
رنجها با نقش نو هر لحظه بر حیرت فزود
از کدامین رنگ بشناسم زمان خویش را
هر چه غم رنجم دهد در سینه جایش گرمتر
وای من کازرده سازم میهمان خویش را
هر گلی افتد ز شاخی من بخاک افتم ز رنج
با نسیمی میدهم از کف توان خویش را
چون شدم بی بال و پر خورشید سوزانتر دمید
با پر خود هم نبستم سایبان خویش را
داغم از دشمن بدل افزون ولی ماندم تهی
روز سختی کازمودم دوستان خویش را
هر که دامان پاکتر آتش بدامانتر بعمر
امتحانها کرده ام این امتحان خویش را
ناله سوی عرش دارم از عذاب فرشیان
تا چه تیری در میان بندم کمان خویش را
هیچ سیمایی بچشمم راستین نقشی نداشت
پوچ دیدم چون حبابی آرمان خویش را
چونکه سوزاندی خدایا شعله آنسانم ببخش
تا زنم آتش زمین وآسمان خویش را
جز غباری زین بیابان هیچ سو چشمم ندید
زآنکه گم کردم از اول کاروان خویش را

استاد معینی کرمانشاهی

/ 3 نظر / 33 بازدید
ttaanhhaa

احتمالا ایشون آرمانش در قالب قیمت سکه و طلا بوده چون حبابی بوده و ..... [چشمک]

علي...t

سلام ممنونم.منظورم خودم بود[خنده] [گل]

علی

این خبر فردونیوز را بخون: اتصال طاق بستان به میدان فردوسی؛ متروی کرمانشاه با کاهش 50 درصد هزینه به مونوریل تبدیل شد