آی هوااااار!!!

امشب ز غمم هوار دارم                     خل گشته هوای یار دارم

دیگر نخورم سیب و گلابی                   در دل هوس انار دارم!

ای یار دل از دست تو خون شد            شکوایه بسی هزار دارم

هر گاه طلب نمودم از تو                     لعلی که دهی به یادگارم

گفتی که برو یک دوسه روزی             فعلا نشود که کار دارم!

آهوی چمن صید منی تو                    در دل هوس شکار دارم

دیریست که مشغول توام من            دیگر تو مگو چه کار دارم

ای گل زجفای غمزه تو                     در دست هماره خار دارم

بیداد مکن با دل تنگم                        جانم به فدات، خاکسارم

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
طبقه دوم

خیلی زیبا بود.ممنون[دست]