مستر شرمن!!!

سلام...

عرض شود حضور دوستان عزیز، هنوز زمان زیادی از برخورد غیر محترمانه خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی با رییس جمهور سابق نمی گذرد. و البته بنده به ادامه آنچه گفته شده کاری ندارم چرا که بدون تعصب معتقدم کار خبرنگار مذکور در نحوه سئوال از رییس جمهور یک مملکت (فارغ از این که چه کسی و با چه دیدگاهی باشد) غیرمحترمانه و غلط بود. و اما... در بخش خبری ساعت 19 خبرنگاران جوان مورخ 26/7/93 شبکه اول سیما شاهد یکی از همین دست برخوردهای غلط و آن هم از خبرنگاران محترم سیمای ملی بودیم. حتما دوستان در خاطرشون هست که سیمای ملی ما بعد از برخورد غلط خبرنگار بی بی سی با حجم تبلیغات بسیار این کار رو محکوم کرد. اما متاسفانه وقتی همین عمل از خبرنگار خودی صورت گرفت با کمترین دقت به اون پرداخته شد و حتی با بی دقتی تحلیلی روی این دسته گل! جناب خبرنگار گذاشته شد که اون عمل رو به نوعی توجیه می کرد.

ماجرا از این قرار بود که بعد از مذاکرات هسته ای آقای ظریف و جان کری و موقع خروج وزیر خارجه آمریکا از محل مذاکرات، جناب خبرنگار وقتی با ممانعت محافظان روبرو شد با صدای بلند از شخص مذکور سئوال کرد: بالاخره نتیجه چی شد آقای کری(به فتح کاف!)!!!

بعد هم که از این سئوال نتیجه نگرفت به طرف خانم وندی شرمن رفت و با صدای بلند گفت:

مستر شرمن!!!

و خانم شرمن هم با نگاهی غضب آلود محل رو ترک کرد!

این که مقامات آمریکایی با نوعی تفرعن و بی اعتنایی از پاسخ به خبرنگاران ایرانی طفره می روند مسلما پسندیده نیست و قطعا دستگاه دیپلماسی و مقامات کشور ما باید با نوعی مقابله به مثل این عادت رو از سر مقامات آمریکایی براندازند  ولی این مسئله باعث نمی شود خبرنگاری که به نمایندگی از ملت ایران و سیمای ملی کشور در محافل بین المللی حضور دارد به این گونه با بی احترامی کردن به شخصی از آبروی ملت ایران خرج کند.

قطعا مسئولین محترم صدا و سیما باید از افراد مجرب تر و ورزیده تری در این رویدادهای خبری استفاده کنند و نهایت این که در صورت بوجود آمدن چنین وضعی، نباید با توجیه و بلکه با تنبیه! با آن برخورد کنند.   

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
ttaanhhaa

گل گفتی آی گل گفتی ....