کشف جدید !!!

سلام دوستان طاعاتتون قبول و لپتون چاق باشه انشاءا... امروز که بعد از مدتها دوری و فراق مشغول وبلاگیدن! شدم متوجه کشف جدیدی شدم. اونم اینه که وقتی پروفایل خودم را یواشکی دید زدم متوجه شدم که ای داد و ای بیداد! من بخت برگشته تا امروز زن بودم و خودم خبر نداشتم. حقیقت اولش شوکه شدم و به خودم شک کردم اما بعد از تحقیقات فراوان و معاینات پزشکی دقیق !!! مشخص شد که نه من همان مردم که مردم.به هر حال از تمام سرورانی که تا امروز نگاه سوء به اینجانب داشته !!! و ایمیل های عاشقانه و بعضا خیلی خیلی عاشقانه! برایم فرستاده اند عذر خواهی کرده و برای آنها از درگاه خدای متعال طلب مغفرت می نمایم!!! عزت زیاد بیداد کرمانشاهی

/ 0 نظر / 4 بازدید