یه قصه واقعی!

لطفا با ریتم شیش و هشت! بخونید:

کی گفته بود زن بگیری الاغ جون!

خرجی تو از من بگیری الاغ جون!

وقتی که مدرک نداری ، خونه و ماشین نداری ، پول نداری، آه نداری با ناله سودا بکنی، یه کار خوب و مطمئن ، خیر سرت عرضه نداری که بری یکدفه پیدا بکنی!

کی گفته بود زن بگیری الاغ جون!

خرجی تو از من بگیری الاغ جون!

آخه آبت نبود نونت نبود، لقمه بی دردسر سفره نن جونت نبود، پول یه روز در میون راحت آق جونت نبود، دمبولی دیمبو چُسَک! دوستای جون جونت نبود؟!

کی گفته بود زن بگیری الاغ جون!

خرجی تو از من بگیری الاغ جون!

قسط عقب مونده اون بانکه یه جا، قسط عقب مونده این بانکه یه جا، قرضی که از اصغر و عباس و علی،کمال و محمود و ولی، گرفتی و گفتی که زود پسش میدی!!!

کی گفته بود زن بگیری الاغ جون!

خرجی تو از من بگیری الاغ جون!

حالا تو موندی و خودت، راه فراری نداری، رفیق غاری نداری، چاره کاری نداری، مونس و یاری نداری، عید و بهاری نداری....

کی گفته بود زن بگیری الاغ جون!

خرجی تو از من بگیری الاغ جون!

/ 5 نظر / 13 بازدید
خاتون شعر

خیلی با حال بود موافقم! ممنون که اومدین قول بدین به عمو نگین [نگران]

طبقه دوم

ای دل نگفتمت حذر از راه عاشقی رفتی بسوز که این همه آتش سزای توست [چشمک]

یاسمن

چه شعر قشنگی خوبه واسه خوندن دختر مدرسه ایها تو مدرسه .