دفتر خاطرات

سلام و تبریک به مناسبت سال جدید:

خدا را شکر که باز هم فرصتی شد که این حقیر بعد از مدتها سری به دنیای پرشور مجازی بزنم و عرض اندامی نمایم! حقیقتش رو بخواهید مدتی است که گرفتاری های مختلف از جدایی از همسر گرفته تا بدهی های مالی نفس گیر و تغییر محل کاری و هزار دردسر دیگر امان از من گرفته و حال و حوصله وبگردی ندارم. امشب از سر تنهایی و بی کسی سری به دفتر خاطرات سالها قبل خودم زدم. البته دفتر خاطرات که چه عرض کنم ،بیشتر به یک کشکول شباهت دارد.به هر حال تصمیم گرفتم بخشی از مطالب قابل انتشار !!! اون رو همراه با خاطرات جدید بر صفحه تاریخ وبگردی حک کنم.امید که مقبول بیافتد.این هم از مطلب اول که شعرمانندی است که در تاریخ 14/9/1376 سروده و در دفتر خاطراتم ثبت کردم:(انگار که تاریخ برای من همیشه تکرار می شود!)

خانه دلتنگ شد و هم دل تنگ                آه بشکست مرا شیشه نازک خوشبختی ها         جور تقدیر زمان با غمسنگ       آسمان امشب هم       زین تطاول که کند بر من مسکین گردون        می تراود غم     می چکاند اشک      قطره اشک که از چشم سیاهش جاریست        و همی می غلتد   بر سراشیب نسیم    می توان دید هنوز       و چه تلخ است سکوت         و چه دور است صدا        صوتها بازآیید     بشکانید امشب       باز مرا سد سکوت        تا که دریاچه محبوس سخن سیل کند     و مرا        ببرد بر امواج          تا به دریای دل انگیز صداهای قشنگ     تا به دور از همه رنگ       آه بشکست مرا شیشه نازک خوشبختی ها    جور تقدیر زمان با غمسنگ... (بیداد کرمانشاهی)

/ 1 نظر / 8 بازدید
کدخدا

و هرگز نومیدوار از فراز صخره های سخت زندگی آ ینده را نظاره مکن با ایمان به توان خویش از آن میانه راهی بگشا به دنیای زیبای فرداها وبدان که در امتداد هر راه که بر می گزینی همواره دشواری در کمین است که زندگی اگر نام آسانی داشت دیگر بر زمین / تلاش معنای خویش را از کف می داد و در آسمان / رنگین کمان