درد دل...

به دل شکوایه بر لب آه دارم

هوای درد دل با چاه دارم

اسیری خسته ام در دست غربت

غم دیدار کرمانشاه دارم!

پریشان گشته ام از دست خورشید

بسی آشفتگی از ماه دارم

دو چشمانم تر از غوغای گریه

هوای خنده ای گهگاه دارم

به هر سو رفته ام دنبال مقصد

نصیبم خستگی از راه دارم

مرا قسمت ز شادی نیست اما

دلی محزون غمی جانکاه دارم

مدار چرخ بر میل دلم نیست

هوای چرخشی دلخواه دارم

ز غفلت قفل ها بر پا نهادم

تمنای دلی آگاه دارم

خداوندا مکن نومید بیداد

امید از لطف آن درگاه دارم

--------------------------------

بیت روز:

من از غوغای آرژانتین ننالُم

که داور با مسی خین بر دلُم کِرد!

 

/ 4 نظر / 55 بازدید
عرفان

بسیار زیبا مثل همیشه[گل سلام اقا  دشمنت خین بدل بشه منیش غم دیدار کرمانشاه دیرم.[گل][گل

شیخ نهایی

[شوخی] شاد باشی بیداد عزیز

هادی

سلام دوست عزیز، از شعرت ممنون، فقط شرمندت که کپی کردم و برای یه دوست کرمانشاهی فرستادم .

ن . م . درويش

بالا ترين درودها بر تو پسرعموى فرهيخته و بزرگوارم