سراب

از حال دلم مگو که ویران و خرابم

در حسرت یک روز بدون اضطرابم

عمری سپری شد به همین چه ها کنم ها

در بین صفا و مروه دنبال سرابم!

/ 0 نظر / 23 بازدید