من از این دنیا چی می خوام...

من از این دنیا چی می خوام

یه خونه یه مبل استیل!

که من و تو رو بشونه

واسه ی خوردن آجیل!

من از این دنیا چی می خوام

یه دونه پتو پلنگی!

بندازم روم و بخوابم

ببینم خوابای رنگی!

من از این دنیا چی می خوام

یه سوزوکی یه اُپیروس

بشینم توش و بگازم!

خودمو هی بکنم لوس!

من از این دنیا چی می خوام

صد ساعت اضافه کاری!

دو تا دسته چک برای

یه دونه حساب جاری!

من از این دنیا چی می خوام

یه سفر به دور دنیا!

به جزایر قناری

آمریکا چین یا اروپا!

من از این دنیا چی می خوام

یه دونه معدن الماس

یه دوجین جیب پر از پول!

که گرفته درد آماس!

من از این دنیا چی می خوام؟!

تو از این دنیا چی می خوای؟!

اون از این دنیا چی می خواد؟!

ما از این دنیا چی می خوایم؟!

شما از دنیا چی می خواین؟!

اونا از دنیا چی می خوان؟!!!...

/ 2 نظر / 29 بازدید
کلاغک

بود در این گنبد فیروزه خشت تازه ترنجی ز ِ سرای بهشت دیدۀ اغیار ، گران خواب گشت کاو سبک از خواب ، عنان تاب گشت سلام و درود به شما دوست عزیز ، دریچه به روز شد با ایستادن در آستانۀ بهشت ... [گل]