ریال!...

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

سیزده بهار ما بی تو به در نمی شود

سبزی تو برای من زردی من برای تو

حال کسی به بودنت زرد و پکر نمی شود

ولوله ای است در جهان از خبر بیش و کم ات

هیچ مقال و گفته ای بی تو خبر نمی شود

کسب لذیذ جسم تو افضل کار این جهان

هر چه توان گذشتنش از تو حذر نمی شود

بی تو نمی توان شدن عازم دشت لاله ها

حظ بصر به دیدن بحر خزر نمی شود

هیچ خری! ز شهر خود بی تو نمی شود به در

بی دو سه صد هزار تو سیر و سفر نمی شود

محور عصر حاضری ، یکه سوار این زمان

حیف که عصر ما دگر عصر حجر نمی شود!

ناصر دین نخبه کش! از دل آن حرمسرا

بی مدد وجود تو شاه قجر نمی شود

هر چه همی داد زند شهره بیداد زمان

چون که نداردت فرو به گوش کر نمی شود

تا که تو حرف اولی در همه جای این جهان

بهتر از این زمانه و حال بشر نمی شود

/ 3 نظر / 10 بازدید
ttaanhhaa

تا که تو حرف اولی در همه جای این جهان بهتر از این زمانه و حال بشر نمی شود سلام استاد .... منظور ؟؟؟؟

نگهبان

سلام من يك غريبه تو كويرم تو رو خدا دلم نشكنيد كه دلي ندارم براتون بشكنم

علی...t

حالاكه فكرمي كنم من به روال زندگي بي نظرحضرت پول راست كمرنمي شود عالي بود وري گود[گل]