روز زن...

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چه چیزی بخرم روز زن از بهر زنم

جیب من خالی و پز عالی و اجناس گران

لرزه افتاده مرا یکسره بر جان و تنم

بس که من چانه زدم بهر خرید اجناس

بلبل باغ گل و طوطی شکر شکنم

کاسبا رحم نما بر من مسکین امروز

تا که تلخی نکند قیمت تو بر دهنم

آن که از برکت امروز تپل گشته تویی!

وان که جیبش بشود لاغر و پژمرده منم

روز زن خوب و عزیز است ولی صد افسوس

من به فکر درم و سیم و زر خویشتنم

گرچه بیداد دلش سوخته، صدها تبریک

به زن و مادر و مادرزن و ام الوطنم

/ 1 نظر / 19 بازدید
ttaanhhaa

سلااااااام بر استاد عزیزم بیداد الشعرا الحق و الانصاف قشنگ و نغز نوشتید .... برای این استعداد ادبیتون بهتون تبریک میگم .... [گل]