شرح حال...

پریشان محفلی قلبی شکسته

غریقی بی امان با دست بسته

به سر سودای ره تا بی نهایت

به منزلگاه اول زار و خسته

به دریا زورقی با شور و امید

به ساحل قایقی بر گل نشسته

فراهم جمع یاران اندک اندک

گریزان پر گشودن دسته دسته

غریبی در دل موطن به غربت

ز خود بی خود ز همراهان گسسته

فتادن از دل چالی به چاهی

به دامی پر گره از دام رسته

نبودش زندگی بر کام بیداد

نصیبش کن خدا مرگی خجسته

/ 1 نظر / 39 بازدید
ttaanhhaa

سلام استاد .... خدا نکنه .... این حرفا چیه میزنی ؟؟؟