خربزه آبه!

سلام

توضیح:

لطفا با ریتم شیش و هشت! بخونید.

تذکر:

حرکات موزون در حد موازین بلامانع می باشد!

---------------------------------------

این روزا دلم در تپش و در تب و تابه

یک لحظه بدون مشغله مثل سرابه

تو جیبای من شپش داره کشتی می گیره

در دل هوس فسنجون و جوجه کبابه!

تو قرعه کشی آرزومه برنده باشم

موجودی شانس، کمتر از حد نصابه

ای بمیره این دل که همه مدت عمرم

هر چی می کشم کار همین دل خرابه

از ما بهترون همش به فکر عشق و حالن

خوش به حالشون، قسمت ما رنج و عذابه

تو مغز مصیبت زده صد مسئله دارم

بیچاره همش منتظر ده تا جوابه!

بیداد برو عزیز من به فکر نون باش

بی مایه فتیره زندگی، خربزه آبه

/ 4 نظر / 46 بازدید
دارااززاهدان

سلام چه کنم دست خودم نیست که یادت نکنم /خواستی گل نشوی تا به توعادت نکنم[نیشخند]

ttaanhhaa

چشمم روشن .... دو روز دیر سر زدم زدی به شیش و هشت؟ حتما اگر دیر تر بیام تا ده و بیست میری؟ [چشمک]

وب گرد

زن دار و عزب زندگیشون هر دو خرابه از قهر زمونه پل شان اونور آبه آقا بیداده چرا اینقده در دادوبیداده ؟ اونورام مگه کارخونه ها از کار فیتاده ؟

نگهبان

سلام استاد تو مغازه ام نشسته بودم یکی بهم گفت این زندگی که سرنوشت آدمها رو تغییر می ده در جا یکی از این بازاریها کله گنده اومد گفت آدمهای موفق با اراده شون زندگی به این ور اونور می برن و آدمهای ضعیف این دقیقا برعکس [شوخی][قلب][گل]