شعر پرکلاغی!

با توام          با تو ای کپک!               با تو ای نغمه سروده شده در قبرستان تاریک ذهن!               ای کرگدن!             ای خرس تنیده شده بر درخت خرزهره!            ای جوجه اردک زشت!            دلم می خواهد هرآیینه صدای خرد شدن جمجمه بد نقش!! تو را               در زیر چرخ های گنده آن تراکتور پیر مزرعه           گوش کنم              و چه خوش نوایی است آن زمان که می گویی آخ! و دیگر هیچ!!                 سالهاست که می خواهم از عمق وجودم فریاد بزنم : آشغال!!!                 لجنزار وجود تو را هیچ فرچه ای! پاک نمی کند و هیچ صابونی و حتی هیچ تایدی!    نمی تواند صورت کثیف تو را تمیز نماید         چه رسد به شامپوی هد اند شولدر!            صدای تو از صدای مورچه سیاهی که جان دارد و جان شیرینش خوش است!          وحشتناکتر و رعب انگیز تر است!               ای شلغم له شده در قل قل دیزی مادربزرگ!              ای هویج رنده شده در سالاد فصل!       ای سیب کرم خورده درخت کهنسال ناکجا آباد!            ای ترب سیاه بوگندو!!!              دلم از سیاهی شیطانک های جمع شده در زیر ناخن های تو!! گرفته است                و از سپیدی تخم چشمان تو مورمورم می شود!          نه......... نه.......... نه           دیگر نمی خواهم حتی یک بار دیگر کانادا درای یا حتی سون آپ بنوشم!              من دیگر حتی دم به دم آب معدنی دماوند نخواهم خورد!                    زین پس من هستم و پپسی کولا!     و کوکا کولا را عشق   است!                           و من موهایم را سیاه می کنم!                  لباس سیاه می پوشم!                     وبلاگم را یکپارچه سیاه پوش می کنم!!!                 و شعرهایی می گویم سیاه تر از مشکی پرکلاغی!!!                    

سیاه سیاه سیاه               

مشکی مشکی مشکی                      

ذغال ذغال ذغال!!!............................

 (دوستان عزیز سیاه نویس! به بزرگی خودشان ما را ببخشند!)

/ 5 نظر / 12 بازدید
یک دوست

سلام چرا اینقدر مشکی ؟ ممنون که به یاد دوستت هستی مرا یاد می کنی ؟ آپم[گل]

طبقه دوم

مشکی رنگ عشقه!!! حالا آب معدنی دماوند گیرت نیومده و سوپری سر کوچه فقط کوکاکولا داره منتی نیست بخور نوش جونت ولی دارم فکر میکنم نکنه جو گیر شدی و از بس به رنگ مشکی علاقه داری میخوای ما رو هم سیاه کنی!!!!!!!! [چشمک]

یاسمن

زدی تو کار مشکی رنگ عشقه . حالا چرا ضد تبلیغ می شی واسه آب معدنی دماوند .

شعر سیاهت را با سفیدی خواندم چیزی ازش نفهمیدم.... یه بار دیگه با نگاه سیاه می خونم