گزارش گفتگو!

ارائه گزارش گفتگوهای ایران و 15+5 در سال 2040!!!:

در این دور از گفتگوها مقرر شد که بر اساس احترام متقابل و گفتگوهایی که در مجمع الجزایر کومور! و لیختن اشتاین! و بورکینافاسو!! انجام شده ، بر مبنای پیشنهادات 50 گانه! متقابل مقرر شود که طرفین بعد از 7 روز! جلسات کارشناسی فشرده و انجام گفتگوهای سازنده درباره ماکارونی غنی شده! تولیدی در کارخانجات ؟ ماکارونی!! و همچنین موارد مورد علاقه طرف متقابل ، مقرر شود! که برای درک بیشتر طرفین از مواضع یکدیگر، دور بعدی گفتگوها در ماه آینده در جزیره هونولولو!!! برگزار شود. گفتنی است که در فاصله باقی مانده تا دور جدید، گفتگوی کارشناسی معاونین و کارشناسان و کارمندان! به مدت 30 روز کاری و هر روز 16 ساعت! به صورت تلفنی و یا از طریق چت روم!!! و یا در صورت لزوم به صورت ویدئوکنفرانس انجام می شود!

/ 1 نظر / 26 بازدید
کلاغک

تو که دل را ز ِ ازل باخته یی قامت عشق بر افراخته یی عالمی را به غم انداخته یی با غمش سوخته یی ساخته یی با سلام و عرض تبریک این ایام عزیز بر شما ، دریچه با آواز جبرئیل به روز شد ... دعوتید به صرف اشک و لبخند ...[گل]