خلیفه خدا...

سلام...

از روزی که خداوند به ابلیس تا قیامت مهلت داد و آن ملعون بر تلاش برای گمراهی بشریت سوگند خورد، تا این زمان هر از چند گاهی او بر زمین حکومت می کند! این یعنی درست نقطه مقابل در خلیفه قرار دادن بشر توسط خداوند متعال بر روی زمین. این یعنی جنگ قدرت ابدی بین حق و باطل برای حاکمیت بر زمین خاکی. البته این که چرا گاهی در این نبرد همیشگی، قدرت باطل محدود بر قدرت حق مطلق و نامحدود چیره می شود چیزی است که جواب آن را فقط خدا می داند و بس. ممکن است ما از روی آنچه که در ظاهر می بینیم و آن چه عقل ما به آن می رسد و یا حتی از روی وحی مکتوب و روایات نقل شده از مردان خدا دلایلی برای غلبه قدرت باطل پیدا کنیم. ولی آن چه که حد اقل برای حقیر نگارنده روشن نشده این است که اصولا چرا اجازه چنین قدرت نمایی از جانب قدرت مطلق یعنی خدای قادر به ابلیس (که قطعا قدرت محدود خود را از آفریننده خود دارد) داده شده است. یعنی همیشه به این مسئله فکر می کنم که اگر این اجازه داده نشده بود زندگی بشر به چه صورت در می آمد. این که همه مصائب حاصله از حکومت ابلیسی! را آزمونی از جانب خداوند برای بشر بدانیم در حال مصداق دارد. یعنی زمانی که بشر هست و ابلیس هم هست با قدرتی محدود ولی موثر برای گمراهی بشر. ولی آیا اگر بشر بود ولی ابلیس نبود و یا این که قدرتی برای تسلط بر بعضی ابناء بشر نداشت دیگر چه لزومی بود برای این همه مصیبت و این همه آزمون سخت که بسیار کمترند آنان که از این آزمون طاقت فرسا با سربلندی و موفقیت بیرون می آیند از کسانی یا همیشه مردودند و یا همیشه مشروط!!!

 بگذریم.....

محرم سال 61 هجری قمری یکی از زمان هایی است که ابلیس با شقاوت هر چه تمام تر! بر نقطه ای از زمین حکومت می کند. محرم سال 61 یکی از نبرد های همیشگی است بین حق و باطل. میدانی است برای سنجش انسانیت. آزمون بزرگی است که از یک طرف آن انسان هایی به رهبری خلیفه خدا با سربلندی هر چه تمام تر بیرون آمدند و کارنامه انسانیت خود را با نمره قبولی به دست گرفتند و از سوی دیگر افرادی به سرکردگی ابلیس با شرمندگی تمام مردود شدند. مردود مردود مردود!

و..... باز هم این ابلیس بود که بر زمین حکومت می کرد.

و..... هنوز هم ....... و این نبرد بین خلیفه خدا و ابلیس ادامه دارد......تا؟!    

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
یاسمن

حق و باطل / ظالم و مظلوم و...

شاعر شنیدنی ست

خدا لحظه ای مارو به حال خودمون نذاره وگرنه ما تنهایی حریف شیطان نیستیم