خبر فوری!!!

 به لطف خدا و دعای خیر و کمک های بی شائبه تمامی دوستان و آشنایان و فوامیل؛  تمامی مشکلات مالی اینجانب بیداد کرمانشاهی حل گشته و زین پس بنده در جرگه متمولین بی درد قرار گرفتم! در ذیل چند عکس مربوط به ویلای شخصی حقیر در سواحل آفریقا! جهت تحمیق افکار عمومی!!! قرار داده شده تا مشت محکمی باشد بر دهان مستضعفان عالم!!!

 

/ 3 نظر / 30 بازدید
ttaanhhaa

پس تا شب عید فطر نشده افطار دعوتمون کن ثواب داره هم من خوونه ویلایی ندیده میام اونجا از عقده ای شدن در میام و هم حسرت به دل نمیمونم و یک املت روی این گاز خوشگل درست میکنیم و میوریم در آخر هم شما ثواب میبرید [گل]

ttaanhhaa

نوچ .... من دلم میخواد رو این گاز املت درست کنم [نیشخند] راستی عمرا نمیان آنت همچین خوونه ای رو جمع کنن [چشمک]

یاسمن

به به خداراشکر / به سلامتی چه عکس هایی چه خانه هایی