من ز تو دل نمی کنم.......

ماه تمام من تویی من ز تو دل نمی کنم

باده ی جام من تویی من ز تو دل نمی کنم

گر که گناه سر زند از من جایز الخطا

فعل حرام من تویی من ز تو دل نمی کنم

دل به کسی نمی دهم صید کسی نمی شوم

دانه و دام من تویی من ز تو دل نمی کنم

مقصد راه من تویی من ز تو گم نمی شوم

تیر رسام من تویی من ز تو دل نمی کنم

تازه به تازه نو به نو کهنه نمی شود دلم

چون که دوام من تویی من ز تو دل نمی کنم

اول حرف من تویی آخر حرف من تویی

جان کلام من تویی من ز تو دل نمی کنم

مهر و وفا ز بودِ تو صلح و صفا وجود تو

سلم و سلام من تویی من ز تو دل نمی کنم

من همه هیچ و تو همه محکم و بی مقدمه

معنی نام من تویی من ز تو دل نمی کنم

عشق تو گشته حرفه ام مِهر تو گشته پُست من

جاه و مقام من تویی من ز تو دل نمی کنم

قند عسل به گونه ات شهد شکر دهان تو

طعم طعام من تویی من ز تو دل نمی کنم

حاکم قلب من تویی دولت تو وجود من

نظم و نظام من تویی من ز تو دل نمی کنم

هستی بیداد ز تو مطلع فریاد ز تو

حسن ختام من تویی من ز تو دل نمی کنم

 

پانوشت: این شعر مخاطب خاص ندارد و صرفا جهت تغییر ذائقه سروده شده است!

/ 0 نظر / 81 بازدید