باران...

سلامی به زلالی باران

چند روزیه که بعد از مدت های زیادی خشکندگی! بالاخره بهار طبیعت روی خوش به ما ایرانوطنان! نشون داده و باران رحمت الهی به زیبایی هر چه تمام تر بر سر ما داره فرود میاد. هر چند میگن این هوای دل انگیز جون میده برای گفتن اشعار نغز و متن های زیبا و بهاری ، ولی خداوکیلی با این همه لطافت و زیبایی طبیعت این مغز پوسیده کپک زده ما!!! با انواع و اقسام ترفندها هیچ چیزی ازش تراوش نشد که نشد! به همین خاطر گشتی زدم در دنیای وب که شاید یه شعر یا یه مطلب درخور برای این مناسبت نمناک بهاری! پیدا کنم که باز هم چیزی که برام دلچسب باشه پیدا نشد. اما در اثنای این کاوش طاقت فرسا در یک جایی که اسمش رو نمیگم! چشمم افتاد به یه مطلب درباره باران که با خودم گفتم مگه حتما باید با ایماء و اشاره و تمثیل و مجاز و صور خیال و عروض و قافیه و هزار کوفت دیگه!!! درباره باران حرف زد؟! .......... و این هم واقعی ترین شعری که درباره باران شنیده اید:

باران آبی است که پس از سرد شدن بخارهای جوی به وجود آمده و بر زمین می‌ریزد. در زبان پهلوی بدان واران (waran) می‌گفتند.

 وقتی هوای گرم به بالای آسمان صعود می‌کند، بخار آب را هم همراه خودش به بالا به داخل آسمان می‌برد. در بالای آسمان، بخار آب سرد می‌شود و قطره‌های آب دور ذرات ریز گرد و غبار موجود در هوا تشکیل می‌شود. مقداری از بخار آب هم به شکل کریستال‌های ریز یخ منجمد می‌شود که قطرات آب سرد شده را جذب می‌کند. قطرات به شکل کریستال‌های یخ، منجمد می‌شود و کریستال‌های بزرگ تری را تشکیل می‌دهد که ما آنها را برف ریزه می‌نامیم. موقعی که برف ریزه‌ها سنگین می‌شوند، پایین می‌افتند. برف ریزه‌ها در مسیرشان رو به پایین با هوای گرم تر برخورد می‌کنند و ذوب می‌شوند و به صورت قطرات باران در می‌آیند!

/ 1 نظر / 41 بازدید
ttaanhhaa

سلام استاد کلاس درس علوم تجربی راه انداختی .... !!! درس بعدی راجع به اهرم هاست .... انواعش رو بگو و مثال بزن .... [نیشخند] البته غیر از اهرم فشار که همه میدونن و نیاز به گفتن و مثال زدن نیست .... [چشمک]