بیداد کرمانشاهی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
» زنجیر مصیبت... :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٦
» ای ساربان... :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٦
» هستم هنوز! :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٤
» مهران دوستی! :: شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤
» شیرین و فرهاد! :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤
» غلط کردم! :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤
» من دلواپس هستم! :: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳
» بع بع!!! :: دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳
» کاکل زری! :: دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
» خانم اشتون! :: پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۳
» مستر شرمن!!! :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» عید قربان... :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» اینترنت نسبتا پر سرعت! :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» استیضاح... :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» تکنولوژی... :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» مقام آدمیت! :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» جام جهانی... :: شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳
» خوش حجابی! :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۳
» درد دل... :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» پشه! :: دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳
» تا تو هستی... :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» حلوا ارده! :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گوگول مگول! :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» حکایت ما مردها! :: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
» گفتم یا نگفتم؟! :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» و باز هم سبد! :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» سبد بی سبد! :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» اقدام عاجل! :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢
» خاکستری! :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» استعفا... :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» بالشت پر! :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» آسید میلان!... :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» ژنو... :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» روزهای سخت... :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» سرطان! :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» دفتر ناخوشیا... :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» دم روباه... :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» خربزه آبه! :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» مشاعره! :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» زلزله! :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» اندر حکایت آدم نگشتن! :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» چهل سالگی... :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» خیلی خطرناکه حسن! :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» جناب حافظ و شعر انتخاباتی! :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» اخلاق... :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اعلام حمایت! :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تورم! :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دماغ!!! :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سلام... :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» غصه نان... :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» آرگو! :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» روز من... :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» شرح حال... :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» جبر یا اختیار مسئله این است! :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» گنبد سبز... :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» اندر حکایت شعر بیداد! :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» ای داد از دست بیداد! :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» کودک که بودم... :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» بدون شرح! :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» سلام... :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» دوستت دارم... :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» خلیفه خدا... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» یارانه! :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» ارتفاع پست... :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» آزادی بیان! :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» گفتگوی ارزی... :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» هیاهوی زیاد برای هیچ... :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» پیر مغان... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» دلم گرفته... :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» اسوه عشق و عقل... :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» بدون شرح... :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» مرغ!... :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» ماه رمضان... :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» خانومی... :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» دو برادر... :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» آدم یه روز دنیا میاد... :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» گزارش گفتگو! :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» من از این دنیا چی می خوام... :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» غار قوری قلعه... :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» شب آرزوها... :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» روز زن... :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ریال!... :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کاش می شد... :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شعر کرمانشاهی از نوع اصل جنس! :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» باران... :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» باز هم نوروز... :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» تکرار... :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» اعجاز عشق... :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» گل پری... :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» تله موش! :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» سراب... :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» یه کار بزرگ! :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» هشتبلکو!!! :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» ای هی!!! :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» شاهکار فرهنگی! :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» کشکول... :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» وقایع اتفاقیه... :: یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
» باز این چه شورش است... :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» چرا عاقل کند کاری؟!... :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
» بد اخلاق شده ایم! :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» غیرت یعنی این!!! :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
» چه ها کنم! :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» عیدانه... :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» آرامش... :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» به خاطر تو... :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» چه دنیائیه دنیا! :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» مناجات! :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» خبر فوری!!! :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» مالاریا!!! :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» منفی بی نهایت! :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» مارلی و مجنولک!!! :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» می خواهم آوازی بخوانم! :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» بفرمایید ناهار! :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» یه مرد بزرگ... :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» یه ترانه قدیمی... :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» حکایت شرشرمیرزا! :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جنگ نابرابر!!! :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حمییییییییید!!! :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زیر باران بدون چتر! :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بهاریه... :: پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠
» آدم از دست خودش خسته نبود... :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» میمون آسیب پذیر! :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
» غم، شادی! :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» یه روز پر هیجان! :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» نشسته بر صندلی چرخدار... :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» بهار عارفان... :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» فقط کمی انصاف... :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» تصادفنامه بیداد! :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» گردش روزگار! :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» اسیر تنها... :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» بدون شرح... :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» یلدا ترین شب... :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
» بهترین رویا... :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» عشق است... :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» ناز مکن... :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» ما هم بَلَتیم!!! :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» بازگشت... :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» غریبانه... :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» یادت میاد؟!....... :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» هر دم از این رهگذار رهگذری می رود! :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» گاهی اوقات آدما از سر تنهایی با خودشون حرف می زنن!!! :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» شیمی نه چندان عالی(آلی)!!! :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» کوتاه نوشت! :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» قند و عسل 2! :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» پدر... :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» قبله گاه اول... :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» به یاد جناب درویش... :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» ترانه های قرن هفتمی! :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» دو قطعه خاطره :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» آخه چرا؟! :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» حکایت زلف من و خواهرجون! :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
» قصه زلف تو... :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» ترانه دلتنگی :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» ای رفیق! :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» سفرنامه! :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» ناوگان آزادی :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» جدی نگیرید! :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
» حکایت همیشگی پیر و برنا... :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» بچه های سوم تجربی :: پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩
» جور تقدیر :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
» امان از درد! :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» شعر پرکلاغی! :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
» پنج شنبه بازار! :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اولین تجربه با کلی خاطره! :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» پت و مت! :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ملاقات در آسمان :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حمام خوانی! :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گفتگوی خودمونی! :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یه قصه واقعی! :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تکذیب می شود! :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» وقایع اتفاقیه! :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آی هوااااار!!! :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اصطکاک :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گفتگوی من و روان نویس آبی! :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بابا ای ول! :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» مُردیم از خوشی! :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گربه ملوس! :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قوقولی قدا !!! :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یک تحلیل ساده :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گفتگوی توهم ها! :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» نگاه مشترک! :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» اعلام برائت! :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» یه بوس بده به بابا! :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩
» بحر طویل :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» لاله احمر :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» خال سیاه :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» من همان بیداد کرمانشاهی ام :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» دفتر خاطرات :: پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٩
» محافظت کاری!!! :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» حالشو ببرید ! :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
» الگویی تصویری از مکالمات زیر دریایی میان وال‌ها و دلفین‌ها :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» این عکس مربوط به دل این حقیر است که از فقدان بیننده به شدت سوخته !!! :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» خوابیدن در زندگی بدون قسط ، بدهی ، اجاره خونه ، غرغر و .........! :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» مردیم از بی مطلبی! :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
» بدون شرح :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» کشف جدید !!! :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
سیدشهریار میبدی
گاهی وقت ها دلم برای خودم تنگ می شود.من نشانی های خود را می دهم- یک نفر شاید مرا پیدا کند!!!
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


خطاطي نستعليق آنلاين
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت